UDRŽATEĽNÁ MOBILITA V MESTÁCH/OBCIACH, príprava podujatí a trvalých opatrení pre kampaň ETM 2021

Cieľom podujatia bolo predstaviť príklady dobrej praxe s dôrazom na rozvoj udržateľnej mestskej mobility. Workshop bol určený pre zástupcov samospráv, neziskových organizácií, inštitúcií, aj zástupcov škôl, ktorým mal pomôcť aj pri hľadaní spoločných riešení, návrhov a podnetov, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu životného prostredia a kvality ovzdušia. Podujatie bolo aj príležitosťou na výmenu poznatkov, skúseností, vzájomnú inšpiráciu a nadviazanie kontaktov.

Skúsení lektori odprezentovali účastníkom inšpiratívne príklady dobrej praxe, ako aj možnosti a príležitosti, ktoré ponúka kampaň Európsky týždeň mobility pre samosprávy, organizácie a inštitúcie už 20 rokov.

PROGRAM WORKSHOPU:

1. Najstaršia a najrozšírenejšia kampaň v Európe na podporu udržateľnej mobility

(20 rokov ETM, téma ETM 2021, príklady dobrej praxe)

(Juan Caballero, Eurocities, Belgicko)

2. Ako využiť moderné technológie pre zlepšenie mobility v mestách (budovanie

ekosystému Smart cities a správa miest založená na dátach, príklady dobrej praxe)

(Milan Veterník, OMS Intelligence Solutions, s. r. o., Slovensko)

3. Pre budovanie mestskej mobility je nevyhnutná spolupráca (prečo, ako, s kým

+ príklady dobrej praxe z ČR)

(Jaroslav Martínek, Partnerství pro městskou mobilitu, Česká republika)

Správa z workshopu.

Záznam z workshopu.