Národná súťaž o Cenu ETM 2021

Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlasuje aj Národnú súťaž o Cenu ETM.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Každá samospráva, ktorá má záujem uchádzať sa o cenu, po ukončení ETM 2021, pošle oskenovanú vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže vrátane povinných príloh, najneskôr do 30.septembra 2021. Prosíme, dokumenty neposielajte poštou, ale oskenované na emailovú adresu etm@sazp.sk. V prípade, že dokumentov bude viac, resp.budú mať dokopy viac ako 10 MB, rozdeľte ich do viacerých mailov. V prípade, že odošlete email, ktorý presiahne max. možnú veľkostnú kapacitu, na vašu emailovú adresu dostanete notifikáciu, že email nebol doručený. V takom prípade môžete zaslať všetky dokumenty spoločne prostredníctvom úschovne alebo podobných služieb.

Do národnej súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM.

Pravidlá národnej súťaže si prečítajte v jej štatúte.

Súťažné kategórie pre samosprávy (2) a organizácie (1):

  • kategória aktívna samospráva - prihláška
  • kategória efektívne trvalé opatrenie  - prihláška
  • kategória aktívna organizácia (platí len pre organizácie/inštitúcie) - prihláška

Vyhodnotenie kampane ETM 2021 na Slovensku, ako aj ocenenie víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2021 sa uskutoční on-line v priebehu mesiaca október 2021.