Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2021

Buďme zdraví, cestujme ekologicky!

Výročná téma EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY na rok 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa - a svet - pociťovali počas pandémie COVID-19. Zároveň sa zamýšľa nad príležitosťami na zmeny vyplývajúce z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy v Európe. Mestá a mestské samosprávy reagovali na pandémiu kreatívnymi a účinnými opatreniami.

Tohtoročná kampaň ETM oslavuje nezlomnosť miest a ich úspechy a zároveň sa snaží udržať tento potenciál. Trendy, ktoré sa začali minulý rok, ako napríklad zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie mobility s nízkymi alebo nulovými emisiami, vyžadujú ďalšiu podporu.

V súlade s tohtoročnou témou boli stanovené štyri ústredné témy:

  • duševné zdravie
  • fyzické zdravie
  • bezpečnosť
  • reakcia na COVID-19.

Kampaň sa teraz snaží motivovať všetkých bývalých a budúcich účastníkov, aby sa zapojili do 20.ročníka EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY pod tohtoročným sloganom „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“.

Tematické usmernenia je publikácia, kde nájdete objasnenie témy ročníka, ako aj príklady dobrej praxe, inšpirácie a usmernenia, ako pripravovať podujatia a plánovať trvalé opatrenia v súlade s témou ročníka.