Vyhlásenie ETM 2019

V utorok 18. júna 2019 sa v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave uskutočnilo pomyselné odovzdanie štafety v organizácii kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v tento deň vyhlásilo oficiálne výsledky celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2019, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovštkým cyklistickej dopravy v našich mestách. Po vyhlásení víťazných samospráv a spoločností symbolicky odovzdal národný cyklokoordinátor, Peter Klučka, štafetu štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia SR, Norbertovi Kurillovi, ktorého rezortná organizácia - Slovenská agentúra životného prostedia je národným koordinátorom kampane ETM 2019.


Vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 2019

Zástupcovia víťazných samospráv a spoločnosti kampane Do práce na bicykli 2019

Príhovor štátneho tajomníka MŽP SR, Norberta Kurillu, po prevzatí štafety od národného cyklokoordinátora kampane Do práce na bicykli 2019

Predstavenie tohtoročnej témy ETM 2019 národnou koordinátorkou kampane, Andreou Štulajterovou